آخرين اخبار

آخرین نسخه آپدیت

تاریخ و ورژن آپدیت فعلی :

Update 14430 (20161111)

* تمامی اکانت های میهن آپدیت قابلیت آپدیت لحظه ای به آخرین ورژن آپدیت آنتی ویروس را دارا می باشند .