آخرین نسخه آپدیت

تاریخ و ورژن آپدیت فعلی :

Update 13885 (20160730)

* تمامی اکانت های میهن آپدیت قابلیت آپدیت لحظه ای به آخرین ورژن آپدیت آنتی ویروس را دارا می باشند .