آخرین نسخه آپدیت

تاریخ و ورژن آپدیت فعلی :

Update 13707 (20160626)

* تمامی اکانت های میهن آپدیت قابلیت آپدیت لحظه ای به آخرین ورژن آپدیت آنتی ویروس را دارا می باشند .